Türkiye Ulusal Deniz İzleme Sistemi (TUDES) Verisinin Sunulması Nasıl Yapılır? 


Tudes, genel tanımıyla bir veri merkezini temsil etmektedir. Harita Genel Komutanlığına bağlı Jeodazi Dairesi Başkanlığınca mareograf istasyonları ve deniz seviyesi değişimlerini etkileyen parametreleri (rüzgar, nem ve basınç gibi) ve deniz seviyesinin analitik verilerini otomatik olarak belirli sürelerde ölçerek ortalama veriler oluşturarak sisteme kaydetmek suretiyle yayınlamaktadır.

Harita Genel Komutanlığı, uzun süreli aralıklarda deniz seviyelerini ölçerek ve belirli zaman aralıklarındaki değişimleri takip ederek referans veriler oluşturmaktadır.  Ve bu verilerle yerkürenin aldığı şekilleri modelleme usulüyle ilgili ve yetkili istasyonlara ulaştırmaktadır.

Harita Genel Komutanlığı
Harita Genel Komutanlığı

Verdiği Hizmetler 

  • X koordinat düzlemi için referans teşkil edecek veriler oluşturulması
  • Deniz hareketleri ile ilgili benzetim modellemeleri oluşturmak ve modelin formülasyonunu çıkarmak
  • Yüksekliklerin gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi, başka sistemlerle entegre hale getirilmesi
  • Deniz sınırlarının kararlaştırılması
  • Yer altı ve yer üstü sularının oluşumlarının ölçülmesi ve incelenmesi
  • İklim araştırmalarının yürütülmesi
  • Afetler ve olağanüstü haller için erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi
TUDES Verdiği Hizmetler
TUDES Verdiği Hizmetler

Portalın Kullanım Şartları Nelerdir? 

Portalda sunulan veriler için herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Ve sunulan veriler lokal karşılıkları olduğu için Harita Genel Komutanlığı herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. İndirilen verilerin ticari amaçla kullanılmayacağını kabul eder ve verileri başka herhangi bir yerde kullandığı takdirde portaldan alıntı yaptığı bildireceğini kabul eder.

Deniz Seviyesi Verilerine Nereden Ulaşılır? 

Deniz seviyesi verileri için açılmış resmi portal üzerinde depolanması ve ilgili kullanıcılara ulaştırılması suretiyle paylaşılmaktadır.

Portalda Hangi Verilerin Satışı Yapılmaktadır?  

Belirli bir nokta için x ve y eksenlerindeki konumlarını tespit etmek amacıyla başlangıç konumları arasında y eksenindeki konum bağlantısı olmayan veriler ücretsiz kullanıma açıktır. X ve y eksenlerindeki konum bağlantıları verilen veriler yıllık abonman ile ücretlendirilerek satışa sunulmaktadır.

Tudes Sistemi Üzerinden Hangi Veriler Sunulmaktadır? 

Verilerin kendileri veya belirli analizler sonucu oluşmuş raporları, verilere bağlı görseller, ilgili makaleler ve temsili ürünler satışa sunulmaktadır.

TUDES Verileri
TUDES Verilerine Nereden Ulaşılır?

Portaldan Veriler Nasıl İstenir? 

Resmi envanter internet sitesi üzerinden Teknik Hizmetler Başkanlığı aracılığıyla hizmetin sınıflaması ve işlem tipinin belirlenmesi ile bilgi talep edilmektedir. Üretim talebi alınması ile hizmetin belge listesi ve sonuçları sunulmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 12 Eylül 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın