Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi Başvurusu - E-Devlet Türkiye

Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi BaşvurusuSulak Alanlar

Sulak alan, yeryüzü üzerinde kar yağmur sularının biriktiği göller, nehirler, bataklıklar ve benzeri ıslak rutubetli alanlardır. Dünyamız için önemli ekosistemler oldukları gibi biyolojik çeşitlilik açısından da zengin alanlardır.

Ayrıca sulak alanlarda yetişen sazlıkların suyu arıtma özellikleri vardır. Su da bulunan zehirli maddeleri tutarak bu işlemi gerçekleştirirler. Sazlıklar, sulak alandaki ekosistem için önemlidir. Bu yüzden düşünülmeden sazların yakılarak ya da kesilerek yok edilmesi sulak alanların varlığını tehdit eder. Sazlıklar, pek çok canlıya ev sahipliği de yapar.

Bu alanlar kuruma ya da kurutulma tehlikesi karşısında korunmaya alınmıştır.

Sulak Alanların Korunması İçin Yönetmelik

Sulak alanların kurutulmasının başlıca nedenleri; sivrisineklerle mücadele ederek sıtma mikrobunu önlemek, tarım alanları açmak, su taşkınlarının önüne geçmektir. Böyle bir durumun yapılması için; gerekçelerin Tarım ve Orman Bakanlığına açıklanarak, başvuruda bulunulması gerekir.

Aşağıda Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğindeki sazlıkların kesilmesi kısmını kapsayan maddeler verilmiştir.

MADDE 11 – (1) Mutlak, hassas ve sürdürülebilir koruma bölgelerinde saz ve diğer bitki türlerinin yakılması, sazların sökülmesi ve tahrip edilmesi yasaktır.

(2) Yönetim planlarında kesime izin verilen sazlık alanlarda, kuşların kuluçka dönemi dışında, kara tarafından su kesimine doğru, sazlık alanlarda ekonomik ve ticari önemi olan bitki türlerinin kesimi yapılabilir. Yönetim planı hazırlanmamış alanlarda canlıların üreme dönemi dikkate alınarak, varsa mutlak koruma bölgesi dışında kalan sazlık alanın %30’unu geçmeyecek şekilde, kesim tarihleri ve kesim metotları Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenerek kesim yapılabilir.

(3) Saz kesmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler; saz kesimi başvuru formu ile Bölge Müdürlüğüne başvurur. Bölge Müdürlüğünün uygun görmesi halinde her bir sulak alan için, saz kesilecek alanlara ve kesilecek saz miktarına, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen esaslara uyulması kaydıyla saz kesimi izin belgesi ile izin verilir. Saz kesim talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere verilecek bu izin belgeleri kişi başına bir saz kesim dönemini kapsar.

Ayrıca başvurular e-devlet sistemi üzerinden de yapılabilir.

Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi İçin E-Devlet Üzerinden Başvuru

Bu iş için türkiye.gov.tr sisteminden e-devlet şifresi ile giriş yapmanız gerekmektedir. Sonrasında;

1- Başvuru formu, bu form sistem içerisinde verilmekte ve talep eden kişinin doldurulması istenmektedir.

2- Başvuru dilekçesi, sistemde istenen bölüme yazılması gerekmektedir.

3- Başvuru ödeneğinin yatırılması ve elden ilgili birime verilmesi gerekmektedir.

4- Başvuruya ait ek belgeleri sistem üzerine ekleyebilirsiniz.

5- Başvuru butonuna tıklayarak işlemi bitirebilirsiniz.

İlerleyen günlerde başvuru takibinizi, başvuru takibi kısmından yapabilirsiniz. Kolay gelsin.

Sosyal Medyada Paylaş Whatsapp Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 2 Nisan 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın