Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Kesin İzniDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışmalarına yönelik olarak orta veya büyük ölçekli hayvancılık tesislerinin kurulması için birtakım gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Bu izin belgesinin tamamlanmasının ardından av ve yaban hayvanı üretim tesisinin resmiyet kazanması her açıdan olanak teşkil etmektedir. İşte bütün bu niteliklerine yer verildiği zaman tamamen karşımızdaki yerini koruyan yaklaşım tarzı doğrultusunda ön izin ve kesin izin belgesi olarak son derece önemli bir durumu meydana getirmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

Orta veya büyük ölçekli av ve yaban hayvan üretim tesislerini gerçek ve tüzel kişiler açabilmektedir. Bunun yanı sıra av ve yaban hayvanı üretim tesisi işlemleri için gereken belgeleri temin ederek gerçek ve tüzel kişiliklerin her yönden üretime doğrudan katkıda bulunması mümkün olmaktadır.

Başvuruda İstenen Belgeler

  • Başvuru dilekçesi
  • Tür listesi formu

Üretim tesisinin kurulacağı yerin mülkiyet planı ve zilyetlik belgesi başvuruda genel evrak niteliğinde gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgelerdir. Ayrıca hayvan üretim tesisi kurulumu açısından tüzel kişiliklerden şirketin imza sirküleri, sicil gazetesi belgesi ve vergi dairesinden alınacak belge talep edilmektedir.

Ön İzin Süreci

Orta veya büyük ölçekli üretim tesislerine yönelik olarak yer verilen işlemler dahilinde düşünülecek olunduğu zaman il müdürlüğünden alınacak çalışma izni belgesi, vergi dairesinden alınacak vergi mükellefiyeti belgesi, üretim tesisine yönelik olarak 1/5000 ölçekli imar planı ve 1/50 ölçekli yerleşim planı başlıca belgeler olarak sıralanmaktadır.

Kesin İzin Süreci

Ön izin sürecinin tamamlanmasının hemen ardından komisyon tarafından onay verilmesi halinde kesin izin sürecine geçilmektedir. Kesin izin sürecinde istenen belgeler ise yerli ve yabancı hayvanların yasal yollarla üretileceğine ilişkin belge, üretici satış belgesi, CİTES belgesi, hükümet veterinerinden onaylı sağlık raporu, sorumlu veteriner çalıştırılacağına dair noter tasdikli örnek av ve yaban hayvanı üretim tesisi sorgulama açısından karşımıza çıkan kesin izin sürecine ilişkin resmi belgeler olma özelliğini oluşturmaktadır. Bütün bunlar da her yönden önem teşkil eden nitelik olarak kendini göstermektedir.

Sosyal Medyada Paylaş Whatsapp Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 30 Mayıs 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın