e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) Nedir?01.01.2019 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü e-Maden uygulaması ile ilgili bir duyuru yapmıştır. Madencilik işlemlerine ait talep ve beyanların elektronik ortamdan yapılacağı duyurulmuştur. Tüm bu işlemler bu tarihten itibaren e-maden, yani, elektronik madencilik işlemleri yönetim bilgi sistemi üzerinden gerçekleşmektedir.

Sistemde Gerekli İşlemlerin Yapılabilmesi İçin Ruhsat Sahipleri Ne Yapmalıdır?

Ruhsat sahiplerinin, rödövans hakkı sahiplerinin ve yetkilendirilmiş tüzel kişilerin vergi kimlik veya T.C. kimlik numaraları ile genel müdürlüğe taleplerini elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

e-maden Projesi Hangi Kurum Tarafından Yürütülmüştür?

İlgili proje T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yürütülmektedir.

Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi İçin Kapsam Nedir?

Bu sistem içinde çok çeşitli işlemler yapılabilmektedir. Ruhsat sahaları için müracaat işlemleri, ruhsat işlemleri, maden arama ve işletmeye yönelik faaliyetler, maden sahalarının mevzuata uygun işletilmesi, maden sahalarında yerinde denetimler gerçekleştirilmesi, madencilik veri bankasının oluşturulması, ihale başvuruları ve dosya hazırlama gibi süreçlerin yönetilmesi gibi bir çok işlem madencilik işlemleri yönetim bilgi sistemi kapsamında verilen hizmetler ile yürütülmektedir.

Elektronik madencilik işlemleri yönetim bilgi sistemi
Elektronik madencilik işlemleri yönetim bilgi sistemi

Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi İçin Amaç ve Proje Çıktıları Nelerdir?

Uygulamalara ait güncel mevzuatlar eşgüdümlü çalışabilecektir. Birlikte çalışma esaslarına göre diğer e-devlet uygulamaları ile veri paylaşımı yapılabilmektedir. Bütüncül raporlamalar yapılacak ve zaman,para ve emekten tasarruf sağlanacaktır. Ruhsat sahipleri ödemelerini mobil ortamlardan gerçekleştirebileceklerdir. MİGEM’e verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belge elektronik ortamda üretilebilecektir. Böylece kurumda kullanılan dosya, doküman ve yazışma işlerinin takibi daha etkin şekilde gerçekleşecektir.

e-Maden Sistemi Projesinin Temel Çalışma Alanları Nelerdir?

Elektronik madencilik işlemleri yönetim bilgi sisteminin hazırlanması sırasında yapılacak temel çalışma alanlarına aşağıdaki örnekler verilebilir:

  • Madencilik başvurularının elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlamak
  • CBS sistemi uygulamasının yazılması
  • Madencilik iş süreçlerinin online ortamda gerçekleştirilmesi
  • Karot Bilgi Bankası işe Cevher Modellerinin Hazırlanması
  • Açık ve yer altı maden işletmelerinin tüm aşamalarının yönetilmesi
  • Haritacılık, sondaj ve cevher modelleri gibi alanlarda MİGEM standartlarının oluşturulması.
Sosyal Medyada Paylaş Whatsapp Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 4 Ekim 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın