Yargıtay: İşyerinde Sigara İçmek Tazminatsız Fesih Sebebidir!

yorumsuz
35 views
Yargıtay: İşyerinde Sigara İçmek Tazminatsız Fesih Sebebidir!

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 24.11.2011 tarihinde verdiği kararda; iş sözleşmelerinin feshedilmesinde personelin savunmasının alınması mecburi olmayıp, personelin savunmasının alınmamasından ötürü feshin geçerli olmadığına ilişkin sebep yerinde değildir, demiştir. Çalışılan işyerinin ve işin şartları göz önünde bulundurularak, sigara kullanılan noktanın tespit edilerek, bu alanın sigara kullanmanın güvenlik açısından tehlike arz edip etmediği hususunda teknik uzman marifeti ile gözlem yapılarak ortaya çıkarılacak sonuca göre haklı sebeple fesih koşullarının oluşup oluşmadığı değerlendirilmelidir. Davacı feshin geçerli olmamasını ve işe iade edilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkeme bu talebi kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm Süresi İçinde Davanın Temyiz Edilmesi Ve İddialar!

Davalı avukatı tarafından temyiz edilerek, tetkik hâkimince oluşturulan rapor dinlendikten sonra dosya incelenerek gereği düşünülmüştür;

  • Davacı avukatı iş sözleşmesinin sebepsiz yere işveren tarafından feshedildiğini öne sürerek feshin geçersiz kılınmasını ve davacın işe iade edilmesine dair karar çıkmasını talep etmiştir.
  • Davalı vekili, davacının ‘iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/11 inci maddesine aykırı davranması, iş sözleşmesine aykırı davranması ve işyeri disiplin yönetmeliğinin 15 inci maddesine aykırı davranması nedeniyle haklı olarak feshedildiğini’ öne sürmüş. Özel alanlarda ve ürün depolama alanlarında yasaklandığı bilindiği halde bilerek sigara kullanıldığının tespit edildiğini, işçinin uyarıldığı halde aynı hatayı ısrarla tekrar ettiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.  Hüküm davalı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar Arasındaki İş Sözleşmesi Uyuşmazlık Konusudur!

Fiili olayda, mahkeme tarafından fesih sebebi sayılan durum davacının savunmasının alınmaması nedeniyle iş sözleşmesi feshinin geçerli sayılmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  Fakat ‘İş Kanunu’nun 25/11 inci maddesi uyarınca yapılan iş sözleşmesi fesihlerinde işçinin savunmasının alınması zorunlu olmayıp, işçinin savunmasının alınmamış olmasından dolayı feshin geçersiz olduğuna’ binaen öne sürülen neden yerinde değildir.   

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 12 Mayıs 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın