Ücretsiz Çalışan Sigortalıların Günlük Kazançları Ve Primleri Nasıl Hesaplanır?

yorumsuz
25 views
Ücretsiz Çalışan Sigortalıların Günlük Kazançları Ve Primleri Nasıl Hesaplanır?

İşyerlerinde ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları, asgari ücretin 1/30’u üzerinden hesaplanmaktadır. Söz konusu sigortalıların primlerinin tamamı işverenleri tarafınca ödenmektedir. Bu konu ile ilgili koşullar, 5510 sayılı yasanın 82. maddesi ile düzenlenmiştir.

Günlük Kazanç Asgari Ücretin Otuzda Biri Üzerinden Hesaplanır

Bu yasanın “Günlük Kazanç Sınırları” alt başlıklı 82. maddesinde; “Yasa uyarınca verilecek ödenekler ve alınacak primin hesabında esas tutulan günlük kazanç alt limiti, sigortalı çalışanların yaşlarına uygun asgari ücretin otuzda biri, üst limitiyse 16 yaş ve üzerindeki sigortalıların günlük kazançlarının alt sınırının 6 buçuk katıdır.

Yukarıda belirtilen oranlar ışığında, günlük kazançları alt limitin altında olan sigortalı çalışanlar ile ücretsiz çalışanların günlük kazançları alt limit üzerinden, günlük kazançları üst limitten fazla olan sigortalı çalışanların günlük kazançları da üst limit üzerinden hesaplanmaktadır.

Prim Ödemelerinin Tamamı İşverene Aittir

Sigortalı çalışanın kazancı alt limitin altındaysa bu kazançla alt limit arasındaki farka ait primler ile ücretsiz çalışanlara ait primlerin tümü işveren tarafından ödenir.

Bu yasanın 53. maddesi gereğince, sigortalı çalışanların belirlenen aynı sigortalılık haline bağlı olacak biçimde birden fazla işyerinde çalışması sebebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenen sigorta primleri toplamı, çalışanın bu sigortalılık hali için önceden belirlenen prime esas günlük kazanç üst limiti üzerinden hesaplanacak olan tutarı aşar ise, aşan bölümün tamamı, sigortalının isteği üzerine en geç istek tarihini takip eden ay içerisinde hissesi oranında sigortalı çalışana anında geri ödenir. Geri ödenen primler için ayrıca bir gecikme zammı ve gecikme cezası ile faiz ödenmez” diye belirtilmiştir.

İşverenler, ücretsiz çalışanlara sigorta primi ne kadar yatırılıyor konusu hakkında detaylı bilgiye SGK’ya gidip ulaşabilirler.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 7 Mayıs 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın